Hva vi gjør

Vi lager verdiforslag for våre kunder og forplikter oss til effektiv implementering

Management Solutions er et internasjonalt konsulentselskap hvor kjernemisjonen er å levere forretnings-, risiko-, finans-, organisasjons-, teknologi- og prosessrelaterte rådgivningstjenester.

Vi hjelper våre kunder med å effektivt møte og håndtere deres nåværende businessutfordringer, basert på vår dype kunnskap om virksomheten og bransjene de opererer i.

Hva betyr "effektivt møte"?

  • Det betyr strategisk omdefinering av forretningsmål ...
  • … finne en adekvat funksjonell definisjon av kravene...
  • ... effektivt implementere de organisatoriske, driftsmessige og teknologiske modifikasjonene som sikrer suksess i prosjektet ...
  • ... kort sagt: vi gjør «ideer» til varige «håndfaste realiteter».

Å skape verdiforslag for våre kunder og forplikte oss til deres effektive implementering krever en sterk kultur for engasjement og prestasjon, og er kjennetegnet for våre tjenester.

Som et ledende konsulentselskap i regulerte bransjer utvikler vi løsninger som løser våre kunders problemer effektivt. Vår urokkelige forpliktelse til eksellense betyr at kvalitet er en av grunnpilarene i alle våre profesjonelle handlinger, og vi tar skritt for å sikre at vi kontinuerlig forbedrer tjenestene våre.

Dermed har vi et kvalitetsstyringssystem som til syvende og sist er rettet mot å forbedre leveringen av våre tjenester, inkludert ISO 9001 , blant andre eksterne sertifiseringer , av AENOR for aktiviteten "Konsulent- og rådgivningstjenester innen virksomhet, kommersiell intelligens, finans, risiko , organisering og prosesser, og implementering og optimalisering av relaterte teknologier." I tillegg har vi et styringssystem for informasjonssikkerhet, nedfelt i vår sikkerhetspolicy og tilhørende regelverk, som er ISO 27001 sertifisert av AENOR.

Relaterte linker