Strategi

Vi støtter bedriftsledere i deres beslutningsprosess

Vi forstår strategi som en vitenskap som brukes av ledere for å løse problemer. Forretningsmessig tar denne strategien formen av en hensiktsmessig og forståelig bedriftsvisjon som tydelig definerer veiene valgt av hver organisasjon for å maksimere forventningene til sine kunder, ansatte og aksjonærer.

Denne visjonen må utfylles med tilstrekkelig taktisk og operasjonell implementering som bestemmer firmaets daglige aktivitet.

På grunn av økende volatilitet i forretningsmiljøet, krever strategi stor klarhet, kombinert med svært spesifikke praktiske løsninger og en stor grad av fleksibilitet. "Førstenivå"-definisjoner må komplementeres med spesifikke handlingsplaner som fokuserer på hver enkelt bedrifts spesifikke muligheter og omstendigheter.

På den annen side har hensynet til konsekvensene av klimaendringene og bærekraften i økonomien (forstått som økonomiens evne til å tilfredsstille befolkningens nåværende behov uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners velferd) fått en sentral plass i den globale kollektive bevisstheten og på agendaen til investorer og tilsynsmyndigheter, og er blitt en viktig del av forretningsstrategien. 

Hos Management Solutions forstår vi at de fire essensielle elementene i ethvert strategisk redesign må være: konkrethet, praktisk, klarhet og fleksibilitet.

I et miljø med konstant endring er det også stadig viktigere for bedrifter å ha evnen til innovasjon ved å innlemme nye elementer som forbedrer deres forretningsaktivitet. Å forstå relativ posisjonering med hensyn til konkurransen gjør det mulig å forutse mulige bevegelser for å innlemme innovasjon som en differensiell driver for forretningsstrategi.

Vår praksis

Vi samarbeider med våre kunder for å søke etter og bygge de beste alternativene for vekst ved å utforme den riktige strategien på bedrifts- og/eller forretningsenhetsnivå.

Vi jobber sammen med bedriftenes toppledelse for å avklare alternativer, foredle ideer og kvantifisere løsninger. Våre konsulenter er svært dyktige i å forstå virksomheter i deres kontekst – forstå markeder og deres trender – og bruke deres spesifikke kunnskap om hvert selskap, dets markeder og de ulike markedsaktørene for å sikre den riktige tilnærmingen til de korte- og mellomlangsiktige utfordringene og målene..

Fra vårt New Business Models Observatory overvåker og analyserer vi trender og innovative elementer som bidrar til berikelse og utvikling av ulike forretningsområder.

Vi tilbyr

 • Strategi og Corporate Goverance.
 • Strategisk planlegging og innvirkninger av den digitale dimensjonen.
 • Evolusjon mot bærekraftige selskapsmodeller.
 • Ledelse av forretningsenheter/tjenestelinjer.
 • People Strategy. _
 • Styring og forbedring av aksjonæropplevelsen.
 • Innovasjonsrammeverk og evaluering av nye forretningsmodeller.
 • Tilpasning av organisasjoners misjon, visjon og formål ved hjelp av verktøy for aktiv lytting til interessenter og dobbel vesentlighetsanalyse.
 • Definering av strategiske planer og rammeverk for bærekraftsledelse (styring, organisering, metoder, ledelsesprosesser, data og rapportering).
 • Tilpasning til regulatoriske krav og internasjonale standarder (TCFD, TNFD, GRI, SASB osv.) om bærekraft og ESG-risiko.
 • Metoder for tilpasning til CO2-nøytralitet og ESG-risiko.
 • Måling av den økonomiske, sosiale og miljømessige effekten av organisasjoner og prosjekter.

Relaterte linker