Andre aktiviteter

Engasjert i samfunn og idrett

Social Action

Social Action-gruppen dukket opp som et resultat avinnsatsen til en rekke ansatte innen Management Solution, med firmaets støtte. Målet er å gi et svar på den intense etterspørselen etter velferdsgoder fra våre fagpersoner og fra samfunnet generelt, ved å fremme ulike typer prosjekter og solidaritetstiltak og gjøre dem tilgjengelige for medlemmene av firmaet som ønsker å delta eller samarbeide.

Siden oppstart har fagfolkene til Management Solutions jobbet med ulike frivillige organisasjoner og veldedige foreninger på ulike prosjekter. Det store spekteret av aktiviteter som har blitt utført, retter seg mot spesifikke, svært forskjellige mål.

Vi deltok nylig i ulike sportsbegivenheter som gjorde det mulig for oss å samle inn midler til et vannprosjekt i Etiopia i ett tilfelle, og i et annet tilfelle for å hjelpe psykisk vanskeligstilte til å integrere seg i samfunnet ved å begynne med sport.

Organiseringen av en kinosession for en felles sak gjorde at vi kunne samle inn mat og leker til en julekampanje lansert av en veldedig forening.

Fagfolkene i Management Solutions, gjennom sitt engasjement, solidaritet og følelse av engasjement, bidrar dermed uselvisk til sosiale handlinger som gagner samfunnet som helhet.

Sportsklubb

Idrettsklubben ble opprettet av firmaet for å oppmuntre sine fagfolk til å bruke fritiden sin effektivt og samtidig bygge opp relasjoner mellom de ansatte.

I tillegg til å administrere og utnytte fritidstimer effektivt, søker idrettsklubben å fremme selskapets verdier, som ønsket om å utmerke seg, teamarbeid, oppnåelse av felles mål, personlig oppfyllelse, dynamikk, etc.

Idrettsklubben oppfordrer til å utøve alle idretter av interesse for firmaets profesjonelle, inkludert padle, innendørs fotball, tennis, friidrett, etc.

Dette er en mulighet som firmaet tilbyr sine fagfolk til å runde av sin daglige aktivitet - et fritidsalternativ som gir dem fordelen av å bli kjent med og knytte bånd til sine arbeidskolleger i en annen atmosfære.

Sosiale fordeler

Fagfolkene hos Management Solutions tilbys en rekke sosiale fordeler, i henhold til hvert land. Blant de vanligste kan du finne:

  • Helseforsikring.
  • Ulykkesforsikring.
  • Livsforsikring.
  • Lunsjkuponger.
  • Barnepass kuponger.
  • Spesialtilbud fra finansinstitusjoner.
  • Sport og bedriftens velværeprogrammer.
  • Bedriftsavtaler vedrørende helse, fritid mv.

Relaterte linker