Etiske retningslinjer

Prinsipper som styrer oppførselen til alle våre ansatte

En bedriftskultur basert på innsats, engasjement, kontinuerlig søken etter eksellense, resultatorientering og strenge etiske prinsipper er det vesentlige grunnlaget for en lønnsom forretningsmodell som også er bærekraftig på lang sikt. Hos Management Solutions driver vi forretninger mens vi overholder disse prinsippene, videreformidler dem og sikrer at implementeringen er et av målene våre.

Vi er veldig klar over viktigheten av å formidle denne kulturen gjennom hele organisasjonen for å gjøre den lett identifiserbar og verdiskapende for alle våre kunder, ansatte, samarbeidspartnere og samfunnet som helhet. Våre etiske retningslinjer er en erklæring om våre etiske prinsipper. Derfor krever vi at alle profesjonelle skal legemliggjøre disse prinsippene når de utfører sine aktiviteter, noe som vil gjøre oss i stand til å garantere vår forretningsmodell gjennom deres overholdelse.

Etiske prinsipper i våre etiske retningslinjer

Våre etiske prinsipper er grunnlaget selskapet er bygget på. Integritet og ærlighet, dedikasjon til å oppnå eksellense, engasjement, profesjonalitet, vekt på den menneskelige faktoren, konfidensialitet og ansvar overfor samfunnet, alt dette er de essensielle verdiene som er en del av vår bedriftskultur.

Relaterte linker