Karriere plan

Vi garanterer en karrierevei der faglig utvikling utelukkende avhenger av prestasjon

Management Solutions utvikler sine folks talenter til det fulle og gir hver av dem muligheten til å oppdage, utvikle og fremme sine ferdigheter i organisasjonen ved å bli en del av et høyt kvalifisert team i et utmerket arbeidsmiljø; ved å jobbe med store konsulentprosjekter i bransjen for de største selskapene - ledere av deres respektive markeder - ta utfordringer i lokale og internasjonale prosjekter side om side med toppledelsen i disse selskapene, med et eksepsjonelt team av fagfolk som har verdier og bedriftskultur som er en målestokk i bransjen.

Vi tilbyr internship ved siden av studiene -under arbeidserfaringsordninger satt opp i fellesskap med universitetet- eller etter endt utdanning, med arbeidskontrakt.

Hos Management Solutions har vi utviklet en karriereplanmodell basert utelukkende på den personlige ytelsen til hver av våre konsulenter.

Hos vårt firma er det ingen begrensninger eller hindringer for faglig utvikling. Vi har etablert et årlig evalueringssystem basert utelukkende på objektive kriterier, som gjør oss i stand til å bestemme ytelsen og ferdighetene til våre medarbeidere på en fullstendig transparent måte.

Fra det tidspunktet de slutter seg til firmaet, begynner alle konsulenter på en profesjonell karriere der de vil klatre opp til forskjellige nivåer på bedriftsstigen vår i henhold til sine  prestasjoner, ta på seg nye oppgaver og overlate sine tidligere funksjoner til det kommende inntaket av konsulenter. Dette årlige forfremmelsessystemet støtter kontinuerlig utvikling og sikrer at alle profesjonelle kan, i løpet av 13-16 år og avhengig av deres prestasjoner, potensielt bli partnere i firmaet.

Mentorprogram: mentorfiguren

Mentorprogrammet, rettet mot alle profesjonelle i firmaet opp til et Experienced Senior nivået (inkludert), ble opprettet med sikte på å lytte og veilede våre ansatte, samtidig som vi forsøker å matche forespørslene deres med selskapets behov.

Veiledning utøves av ledere (partnere, direktører, managere og supervisors), og deres hovedfunksjon er å identifisere bekymringene til fagfolkene, gi dem råd og engasjere seg mest i deres karriereplan.

Mentorprogrammet er en del av våre bedriftspolicyer, så det gjelder på en global skala, jevnt over alle Management Solutions-enheter.

Relaterte linker