One Team

W Management Solutions polegamy na talencie, wysiłku i ciągłym szkoleniu nadzwyczajnego zespołu specjalistów

Management Solutions zatrudnia obecnie blisko 4000 profesjonalistów o niezwykłych umiejętnościach, działających w ponad 50 krajach w Europy, Ameryki, Azji, Afryki i Oceania. Utalentowany zespół o silnym profilu analitycznym i dogłębnej znajomości sektorów, w których działają jego klienci.

Wielokulturowy, młody i dobrze wyszkolony zespół, który codziennie demonstruje swoje powołanie do pracy i indywidualne zaangażowanie. Zespół utalentowany, odpowiedzialny, skromny, pokorny, umiejący słuchać, uczciwy i wielkoduszny; posiadający zmysł krytyczny i zdolny do rozeznania; wytrwale dążący do realizacji swoich celów; pasjonujący się dobrze wykonaną pracą; zespół, krótko mówiąc, zaangażowany w ciągłe dążenie do doskonałości.

Poniżej specjaliści Management Solutions dzielą się swoimi doświadczeniami z pracy w firmie.

 


Raquel Balanzategui

Manager at Management Solutions
Madrid office
 

Raj Thakrar

Consultant at Management Solutions
London office
 

María García

Experienced Senior at Management Solutions
Madrid office
 

Kata Korponay

Consultant at Management Solutions
Frankfurt office
 

Pablo Redondo

Experienced Senior at Management Solutions
Madrid office
 

Thuthukile Sinothile

Consultant at Management Solutions
Johannesburg office
 

Elisabeth Stangeland

Consultant at Management Solutions
Oslo office
 

Carlos Castañeda

Supervisor at Management Solutions
Bogota office
 

Soledad Díaz-Noriega

Partner at Management Solutions
Madrid office
 

Brenda Guerrero

Consultant at Management Solutions
Mexico office
 

Ulonnam Akwataghibe

Consultant at Management Solutions
Amsterdam office
 

Lilly Young

Senior at Management Solutions
London office
 

Aidan Delaunay

Senior at Management Solutions
Boston office
 

Ana Isabel Quesada

Partner at Management Solutions
Madrid office
 

Bruno Menoita

Senior at Management Solutions
São Paulo office
 

Soledad Jaraquemada

Consultant at Management Solutions
Madrid office
 

Segismundo Jiménez

Manager at Management Solutions
Madrid office
 

Leticia Brito

Manager at Management Solutions
Toronto office
 

Estefanía Espinar

Director at Management Solutions
Madrid office
 

Javier Taguas

Senior at Management Solutions
Lisbon office
 

Amanda de Castro

Experienced Senior at Management Solutions
São Paulo office
 

Luca di Giuseppe

Experienced Senior at Management Solutions
Milan office
 

Sara de Francisco

Partner at Management Solutions
Madrid office
 

Pol Obach

Senior at Management Solutions
Barcelona office
 

Andreea Ionescu

Senior at Management Solutions
London office
 

Marcos Izena

Partner at Management Solutions
São Paulo office
 

Vanessa Eirin

Partner at Management Solutions
Buenos Aires office
 

Michal Sitarsky

Manager at Management Solutions
Warsaw office
 

Esther de Dios

Manager at Management Solutions
Paris office
 

Luke Harrison

Senior at Management Solutions
London office
 

Sara Liz Botero Ospina

Consultant at Management Solutions
Bogota office
 

Markus Weipert

Senior at Management Solutions
Frankfurt office
 

Blanca María Sánchez

Manager at Management Solutions
Madrid office
 

Wouter Leeftink

Consultant at Management Solutions
Netherlands office
 

RongRong Ye

Supervisor at Management Solutions
Beijing office
 

Rafael Guerra

Partner at Management Solutions
Madrid office
 

Inmaculada Barroso

Partner at Management Solutions
Madrid office
 

James Freedman

Consultant at Management Solutions
London office
 

Damián Antúnez

Director at Management Solutions
Amsterdam office
 

Álvaro García

Manager at Management Solutions
Madrid office
 

Bárbara Chiloiro

Partner at Management Solutions
Milan office
 

Charles Belina

Senior at Management Solutions
New York office
 

Powiązane linki