Szkolenie ciągłe

Kompleksowy plan szkoleń obejmujący wszystkie obszary wiedzy i uzupełniony o treści z zakresu nauki o danych i umiejętnościach miękkich

Szkolenie ciągłe

Management Solutions przywiązuje szczególną wagę do szkolenia swoich specjalistów. Nasi konsultanci mają szerokie możliwości szkoleniowe w trakcie swojej kariery zawodowej, a na szkolenia przeznaczają ponad 600 godzin.

Dzięki naszym kursom szkoleniowym, programom regulowanym dla każdej kategorii zawodowej oraz dniom rozwoju konkretnych umiejętności zapewniamy najlepsze możliwości poszerzania wiedzy i rozwoju zawodowego.

Rekrutujemy specjalistów o różnym profilu akademickim i zawodowym. Dlatego też życie zawodowe w Management Solutions rozpoczyna się od specjalnego kursu wprowadzającego, którego celem jest zapewnienie solidnych podstaw wiedzy ogólnej i przekrojowej, aby z powodzeniem stawić czoła nowym wyzwaniom i obowiązkom, które nasi specjaliści natychmiast podejmą.

Plan szkolenia

·       Kompleksowy plan szkoleń, dostosowany do profilu, branży i poziomu doświadczenia, koncentrujący się na pierwszych latach kariery zawodowej.

·       Kursy z dużym udziałem wykładowców, prowadzone przez dyrektorów, kierowników i przełożonych firmy, uzupełnione szkoleniami on-line.

Spis treści

·       Plan globalny, który gwarantuje jednolite szkolenie wszystkich naszych specjalistów, z dostosowaniem do specyfiki każdej z naszych jednostek (np. regulacji prawnych).

·       Obejmuje wszystkie obszary niezbędne do rozwoju naszej praktyki oraz kursy uzupełniające w dziedzinie nauki o danych i umiejętności miękkich.

·       Rozszerzenie planu szkolenia o fakultatywne kursy specjalistyczne poszerzające wiedzę z określonych dziedzin.

Specjalistyczne kursy zewnętrzne

W ramach uzupełnienia planu szkoleń nasi specjaliści uczestniczą w specjalistycznych kursach i seminariach, aby zaspokoić różne potrzeby:

·       Aktualizowanie wiedzy.

·       Uzyskanie certyfikatów zawodowych

·       Szkolenie specjalistyczne dla konkretnego obszaru lub projektu.

·       R&D.

Ponadto nasi specjaliści wyższego szczebla biorą udział w seminariach informacyjnych, w których uczestniczą najlepsi specjaliści z branż, z którymi współpracujemy.

Szkolenia językowe

Kursy językowe (angielski, niemiecki, francuski, portugalski, włoski, hiszpański, polski itd.) są oferowane w zależności od potrzeb specjalistów w każdej z jednostek.

Powiązane linki