Plan kariery zawodowej

Gwarantujemy plan kariery, w którym rozwój naszych specjalistów zależy od ich zasług

Management Solutions maksymalnie rozwija talenty swoich specjalistów i oferuje każdemu z nich możliwość odkrywania, rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności w ramach organizacji, poprzez integrację z wysoko wykwalifikowanym zespołem i w doskonałym środowisku pracy; pracując nad najistotniejszymi projektami konsultingowymi w sektorze, dla największych firm, liderów na własnych rynkach, u boku najwyższego kierownictwa biznesowego, stawiając czoła wyzwaniom krajowym i międzynarodowym, z wyjątkowym zespołem profesjonalistów, których wartości i kultura korporacyjna stanowią punkt odniesienia w sektorze.

Oferujemy możliwość odbycia stażu w trakcie studiów w ramach umowy o współpracy z uczelnią lub - po ukończeniu studiów - na podstawie umowy o pracę.

W Management Solutions opracowaliśmy model planu kariery oparty wyłącznie na indywidualnych wynikach każdego z naszych konsultantów.

W naszej Firmie nie ma żadnych ograniczeń ani limitów dotyczących rozwoju zawodowego. Stworzyliśmy system oceny rocznej oparty wyłącznie na obiektywnych kryteriach, które pozwalają nam w całkowicie przejrzysty sposób określić wyniki i umiejętności.

W momencie przystąpienia do Firmy wszyscy konsultanci rozpoczynają karierę zawodową, w ramach której awansują w hierarchii zgodnie ze swoimi zasługami, zdobywając nowe kompetencje i przekazując swoje obowiązki kolejnym awansowanym konsultantom. Ten roczny system awansów gwarantuje stały rozwój i sprawia, że każdy profesjonalista może zostać partnerem firmy w ciągu 13-16 lat, w zależności od swoich osiągnięć.

Program Mentoringowy: postać mentora

Program mentoringu, skierowany do wszystkich pracowników Firmy do kategorii Experienced Senior włącznie, został stworzony w celu wysłuchania i ukierunkowania naszych pracowników, a także w celu dostosowania ich problemów do potrzeb firmy.

Mentoring jest prowadzony przez menedżerów (partnerów, dyrektorów, kierowników i przełożonych), a jego główną funkcją jest rozpoznawanie problemów specjalistów, doradzanie im i angażowanie się w miarę możliwości w planowanie ich kariery zawodowej.

Program mentoringu stanowi część naszej polityki korporacyjnej i dlatego jest stosowany globalnie i jednolicie we wszystkich jednostkach Management Solutions.

Powiązane linki