Oddelegowanie międzynarodowe

Nasi specjaliści mają możliwość zdobycia międzynarodowego doświadczenia i pracy w wielonarodowych zespołach

Rośnie międzynarodowa aktywność firmy Management Solutions. Rozwój ten pociąga za sobą konieczność przemieszczania się między biurami, a w niektórych przypadkach - emigracji. Przeniesienia te stają się szansą dla specjalistów firmyi ze względu na zdobyte międzynarodowe doświadczenie oraz możliwość pracy w multidyscyplinarnych i wielonarodowych zespołach.

We wszystkich przypadkach, a zwłaszcza w przypadku zadań długoterminowych, dział kadr stara się jak najbardziej ułatwić pracownikom podróżowanie:

  • Preferencje specjalistów.
  • Wynagrodzenie i świadczenia ułatwiające podróżowanie.
  • Wsparcie logistyczne podczas transferu.
  • Doradztwo i procedury w zakresie prawa pracy i podatków.

Powiązane linki