oferta_oficina_codigo_postal
21 Bogotá
oferta_oficina_direccion
Carrera 7, 71
oferta_oficina_foto
Oficina de Bogotá
oferta_oficina_id_oficina
5
oferta_oficina_pais
Colombia
oferta_oficina_telefono
+57 1 5189965